Leasing

Bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen vinden hierin een professionele oplossing voor het gebruik van een motorfiets.  Zo is mobiliteit van de klant altijd verzekerd en heeft hij de keuze om de financiële huurprijs af te schrijven in de balans (Financiële Leasing) of de huurprijs op te nemen als bedrijfskost (Financiële Renting). Beide formules zijn fiscaal interessant (100% aftrekbaar) en bieden een vooraf vastgelegde aankoopoptie van het voertuig na het verstrijken van de overeengekomen termijn.

 

Het aanvragen van een offerte kan via mail (info@tcmoto.com) of telefoon (02 705 73 19).

 

Veel gestelde vragen:

 

Wie kan een motorfiets Leasen/Renten?

Leasing en Renting zijn financieringswijzen die enkel bestemd zijn voor professionelen en professioneel gebruik. Met andere woorden enkel vennootschappen, zelfstandigen en personen die een vrij beroep uitoefenen kunnen ervan gebruik maken.

 

Wat is het verschil tussen een financiële leasing en renting?

De aankoopoptie:

Bij leasing bedraagt die max. 15%,

Bij renting ligt de aankoopoptie tussen 16% en 50%.

Boekhoudkundig :

Bij een leasing wordt de wagen door de klant geactiveerd op de balans en afgeschreven. Bij een renting worden de kosten verwerkt via de resultatenrekening.

 

Wat zijn de voor- en de nadelen van Leasing:

+Geen prefinanciering van de BTW

+Geen investering met eigen middelen of aantasting werkkapitaal

+Geen aantasting van beschikbare kredietlijnen

+Keuze motorfiets kopen op einde van de huurovereenkomst

+Boekhoudkundig afschrijven als actief en huur inbrengen als passief

+Hoge meerwaarde bij verkoop

+Mogelijkheid om een voorschotbetaling te doen (inbreng van extra kosten op het einde van het boekjaar, lagere huursommen en lagere intrestlasten)

 

- Afschrijving meestal 5 jaar (=economische levensduur)

- Hoge terugbetaling = hoge maandelijkse Cash Out

 

Wat zijn de voor- en nadelen van Renting:

+Boekhoudkundig NIET in balans opgenomen en huur inbrengen als kost op de resultatenrekening

+Geen investering met eigen middelen of aantasting werkkapitaal

+Geen aantasting van beschikbare kredietlijnen

+Off balans dus geen negatieve gevolgen voor de kredietwaardigheid

+Geen aantasting van beschikbare kredietlijnen

+Keuze motorfiets kopen na de huurovereenkomst

+Off Balance, geen afschrijving dus vrije keuze van de looptijd

+Geen voorfinanciering van de BTW

+Interessante aankoopoptie

+Verlaagde Cash Out omwille van de hogere aankoopoptie

+Beperking van de meerwaarde bij aankoop, dus beperking van Belastbare Winst

+Mogelijkheid om een voorschotbetaling te doen (inbreng van extra kosten op het einde van het boekjaar, lagere huursommen en lagere intrestlasten)

 

-Hogere aankoop dan bij financiële Leasing

 

Wat is de minimum/maximum looptijd van een contract?

- Nieuwe motorfiets:

min. 24m en max. 60m.

- Tweedehandsmotorfiets < 1j:

min. 24m en max. 60m

- Tweedehandsmotorfiets > 1j:

De motorfiets mag maximum 84 maanden oud zijn na het einde van het contract.

84m - de leeftijd van de motorfiets in maanden
Bvb: Voertuig is 32m oud: voertuig kan worden geleased voor max. 52m (= 84 - 32m)

 

Wat is het maximale voorschot?

Voorschot + aankoopoptie = max. 49% van de nettoprijs van de motorfiets.

 

Wat kan in het leasing/renting pakket opgenomen worden?

De Triumph motor van Uw keuze, de accessoires die U voor de motor selecteert en de motorkledij van de gebruiker.

 

Hoe zit het fiscaal?

Je kan je kosten gerelateerd met een bedrijfsmotor 100% inbrengen. Afschrijvingen, verzekeringen, onderhoudskosten, belasting bij in gebruikstelling en wegenbelasting vallen daaronder. De voorwaarde is dat de bedrijfsmotor minstens voor een deel gebruikt voor beroepsmatige verplaatsingen.

 

Wat met onderhoud, verzekering, rijtaks?

Het onderhoud, de verzekering, de inschrijving van de motor en de rijtaks zijn ten koste van de huurder maar zijn fiscaal aftrekbaar. (Zie hier)

 

Is specifieke motorkledij fiscaal aftrekbaar?

Letterlijk alle motorkledij is fiscaal aftrekbaar. (Op voorwaarde dat bedrijfsmotor voor beroepsmatige verplaatsingen wordt gebruikt) De kosten van de aankoop van een helm, oordoppen, halsdoek, thermisch ondergoed, handschoenen, jas, broek, regenpak en schoenen en/of laarzen kunnen dus fiscaal afgeschreven worden ook indien die niet deel uitmaken van de Leasing/Renting overeenkomst (bijvoorbeeld als U een van deze componenten naderhand vervangt of bijkoopt). In de jas dienen CE gekeurde protectoren te zijn ingebouwd; de schoenen of laarzen dienen minstens de enkels te beschermen. Voor alle kledij geldt de regel dat de motorkledij dient aangeschaft te zijn in een erkende motorspeciaalzaak.

 

Is het ter beschikking stellen van een bedrijfsmotor aan een medewerker interessant?

Er zijn verschillende argumenten om dit heel interessant te vinden :

- Indien U de bedrijfsmotor als een deel van de verloning beschouwd kost U dit slechts een fractie van een voor de werknemer vergelijkbare loonsverhoging.

- De werknemer krijgt van U een voordeel dat hij bij een andere werkgever niet meteen vindt, daardoor is hij beter aan Uw bedrijf gebonden is.

- De werknemer kent geen files en parkeerproblemen meer. En dat zowel voor woon-werk verkeer als verplaatsingen binnen de werkuren.