Privacy-en Cookiebeleid

In deze kennisgeving betreffende ons privacybeleid zetten wij uiteen op welke wijze TC Moto uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beheert.

 

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen gegevens zoals uw naam, adres en contactgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze online diensten en, in sommige gevallen, ook op papier (bijv. wanneer u een formulier invult, uw motor bij ons in onderhoud brengt,...). Daarnaast kunnen wij overige persoonlijke gegevens verzamelen wanneer deze relevant zijn voor de door u aangevraagde diensten (bijv. kunnen wij u naar uw leeftijd vragen wanneer u een testrit aanvraagt). Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld via cookies. Bij gelegenheid kunnen wij u uitnodigen een enquête in te vullen. Daarnaast verzamelen wij gegevens over u met betrekking tot de artikelen die wij publiceren. Dit geurt echter uitsluitend wanneer u ons deze gegevens zelf heeft toegezonden en heeft toegestemd in het gebruik ervan

 

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens op de volgende manieren:

  • Om u gebruik te laten maken van de diensten die u heeft aangevraagd
  • Wij gebruiken uw feedback om onze dienstverlening en producten te verbeteren
  • Wanneer u ons hiervoor uw toestemming heeft verleend, slaan wij uw gegevens op en sturen wij u Triumph-marketingberichten
  • Wij kunnen gebruik maken van uw gegevens om uw bezoek aan onze online diensten te personaliseren
  • Wij kunnen u vragen aan een klanttevredenheidsonderzoek deel te nemen wanneer u een product of dienst van ons heeft afgenomen

 

Delen wij uw gegevens met andere partijen?

Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende partijen:

  • Externe marketingbedrijven die op ons verzoek marketingactiviteiten uitvoeren
  • Externe gegevensverwerkers die wij aanstellen om voor ons bepaalde werkzaamheden uit te voeren
  • Triumph invoerder indien dit nodig is voor de bv. de aankoop van een nieuwe motor

 

Wij staan overige bedrijven niet toe via onze online diensten gegevens te verzamelen waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent, tenzij dit noodzakelijk is om te voorzien van een dienst die u heeft aangevraagd.

 

Wij spannen ons in om uitsluitend contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden wanneer u ons heeft gevraagd dit te doen. Wij zullen u vooraf toestemming vragen om u marketingmateriaal te mogen zenden. Bovendien krijgt u de mogelijkheid u af te melden van deze marketingberichten wanneer wij contact met u opnemen. Wanneer wij hierbij een fout begaan, kan u ons daarover informeren via onze contact pagina.

 

Hoe heeft u toegang tot uw gegevens

U heeft het recht een kopie aan te vragen van de gegevens die wij over u bewaren. Daarnaast willen wij graag zeker zijn dat deze informatie up-to-date en correct is; u kunt ons vragen eventuele onjuiste informatie te wijzigen of te verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via de contact pagina.

 

Cookies en overige trackingtechnologieën

 

Wat zijn cookies en waarvoor gebuiken we ze?

Cookies zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Zij zijn ontwikkeld om een beperkte hoeveelheid gegevens op te slaan die specifiek is voor een bepaalde klant en website, en kunnen worden benaderd door hetzij de webserver of de computer van de klant. Hiermee is de server in staat een pagina te presenteren, die is afgestemd op een specifieke gebruiker. 

 

We maken geen gebruik van deze cookies om gegevens te verzamelen die u persoonlijk identificeerbaar maken. Wanneer u echter het gebruik van cookies wilt beperken of blokkeren, dan kunt u dit aangeven in de instellingen van uw browser. In de ‘Help’-functie van uw browser leest u hoe u dit doet. U kunt ook een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org waar u uitgebreide informatie aantreft over hoe u dit kunt doen in een breed aanbod van browsers. Ook vindt u hier informatie over het verwijderen van cookies van uw machine en meer algemene informatie over cookies. Wanneer u beperkingen instelt voor het gebruik van cookies, kan dit van invloed zijn op de functionaliteit van onze online diensten.

 

Indirecte cookies & Pixel tags

Wij gebruiken cookies om betrouwbare informatie te verzamelen over het gebruik van de site. Zo weten we in hoeverre de site aan de verwachtingen beantwoordt, en wat we moeten verbeteren. Als onderdeel van onze online diensten maken wij gebruik van pixel tags. Pixel tags (ook wel clear GIFs, webbakens, of-pixels genoemd) zijn kleine codeblokjes op een webpagina die informatie zoals

het IP-adres (Internet Protocol) van het apparaat, de URL (Uniform Resource Locator) van de pagina, de tijd gedurende welke de pagina is bekeken, het type van de browser en de identificatienummers van cookies die deze server voorheen op de computer heeft geplaatst verzamelen.

 

E-mailtracking

Wanneer wij met u corresponderen via HTML-ondersteunende e-mail, kunnen wij gebruik maken van 'format sensing’ technologie, waarmee pixel tags in staat worden gesteld ons te laten weten of u ons e-mailbericht heeft ontvangen en geopend. In e-mailberichten die wij u sturen kunnen wij gebruik maken van unieke hyperlinks; hiermee kunnen wij nagaan of deze e-mailberichten zijn geopend en beantwoord.

 

Niet volgen (browserinstelling)

We herkennen op dit moment nog geen 'niet volgen'-signalen.

 

Wijzigingen aan ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te herzien. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in een geüpdatet beleid en gepubliceerd op deze pagina.

 

Laatst aangepast op 28/12/2017